Vyberte si jazyk PL EN DE CZ UA

Vizitka Krapkowic

Krapkowice: kompetence, pracovitost, hospodárnost, pohostinnost

Krapkowice.jpeg
krapkowice_A4_ Dąbrówka Górna.jpeg
krapkowice.jpeg
Krapkowické náměstí (Rynek).jpeg
Krapkowická oblast je místem, které pulsuje životem a pozitivní energií. Místem, které je plné zeleně a zajímavých zákoutí. Místem, kde okolní lesy a vodní plochy vytvářejí vynikající rekreační zázemí pro lidi, kteří touží po odpočinku, a kde na milovníky historie čekají památky a na investory příznivé klima a prostor pro rozvoj.

Největší výhodou Krapkowic je jejich lokalizace na křižovatce důležitých dopravních tras: tradiční obchodní trasy na Moravu a do Čech a jedné z nejdůležitějších cestovních tras Evropy – dálnice A4. Obec Krapkowice je díky dvěma dálničním sjezdům důležitým komunikačním uzlem, který se nachází na samém středu dálnice A4. Další výhodou Krapkowic, kromě výhodného silničního spojení, je plavební cesta na řece Odře, která je udržovaná ve vynikajícím stavu, a také blízkost dvou mezinárodních letišť v Katovicích a Vratislavi. V dosahu se nachází také civilní letiště v obci Kamień Śląski, které je vzdáleno asi 15 km.

Pokladem Krapkowické oblasti jsou nepochybně její obyvatelé – otevřeni novým iniciativám, pracovití a podnikaví, mající silný vztah k tradicím a regionální identitě. Jejich pohostinnost a otevřenost přinesly ovoce v podobě podpisu smluv o partnerství a spolupráci mezi lokálními společenstvími, institucemi a podniky. Krapkowice se tak dnes mohou pyšnit realizací společných projektů s partnerskými městy: Camas i Hillsboro (USA), Wissen i Neugersdorf (Německo), Lipová Lázně (Česká republika), Rohatyn (Ukrajina), Morawica i Zabierzów (Polsko). Regionálními partnery Obce Krapkowice jsou: Svaz Obcí „Aqua Silesia“ (Związek Gmin „Aqua Silesia”), Svaz Obcí „Prokado“ (Związek Gmin „Prokado”), Samosprávní sdružení „A-4“ (Stowarzyszenie samorządowe „A-4”), Krapkowické sdružení hospodářského rozvoje a reklamy (Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promoci) a Sdružení polských obcí Euroregionu Praděd (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad).

Poslední roky jsou ve znamení snah o změnu obrazu Krapkowic.  Nastalo postupné snížení role velkých průmyslových podniků ve prospěch malých a středních firem v soukromém sektoru. Nejnovějšími podnikatelskými investicemi v Obci Krapkowice jsou: Centrum obchodu a služeb ve čtvrti Otmęt (Centrum Handlowo-Usługowe w Otmęcie), Spedice a logistika (Spedycja i Logistika) Paul Schockemöhle Polska Sp. z o.o.; Motoristicko-cyklistický salón (Salon motorowo-rowerowy), BIS Multiserwis Sp. z o.o.

Centrum obchodu a služeb ve čtvrti Otmęt (Centrum Handlowo-Usługowe w Otmęcie).jpeg   Spedice a logistika (Spedycja i Logistika) Paul Schockemöhle Polska Sp. z o.o..jpeg    Motoristicko-cyklistický salón (Salon motorowo-rowerowy).jpeg   BIS Multiserwis Sp. z o.o..jpeg

Představitelé Krapkowic dbají o dobrou atmosféru pro investování – potvrzují to mnohá obdržená ocenění a certifikáty:  „Obec fair play“ („Gmina Fair Play”), „Zlatá lokalizace podnikání“ („Złota Lokalizacja Biznesu”), „Průhledné Polsko“ („Przejrzysta Polska”), „Pozemek na medaili“ („Grunt na medal”). Všem podnikatelům, kteří chtějí investovat v Krapkowicích, nabízejí městské orgány atraktivní investiční terény, odborné poradenství, pomoc ze strany samosprávních institucí a také daňové úlevy a osvobození.

Z důvodu výhodné lokalizace a příznivého klimatu pro podnikatele jsou Krapkowice důležitým bodem na hospodářské mapě Opolska. Jsou také jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících Obcí Opolského vojvodství. Na území Obce jsou dnes činné více jak dva tisíce podnikatelských subjektů, v tom i 95 pružně fungujících středních a velkých firem. 

O silném ekonomickém postavení Krapkowic mimo jiné svědčí i příjem na jednoho obyvatele, který převyšuje vojvodský průměr. Z úhlu pohledu výdajů na investice pak patří Krapkowice a okolní obce do první pětice nejlépe investujících okresů Opolského vojvodství.

V posledních letech (2002 – 2006) bylo na území Obce Krapkowice realizováno několik investicí samosprávy:

sportovní hala u školy v Krapkowicích (Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach).jpeg
Krapkowice_ulica Krasickiego.jpeg
Krapkowice_ulica Parkowa.jpeg
 • byla postavena sportovní hala u školy v Krapkowicích („Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach“),
 • byla ukončena výstavba kanalizace odpadních vod v oblasti ulic Chrobrego- Żeromskiego-Górna v Krapkowicích a dále v částech Obce: Dąbrówka Górna, Gwoździce, Rogów Opolski, Steblow,
 • byly vytvořeny podmínky pro rozvoj plynofikace v Krapkowicích v oblasti ulic Żeromskiego -Chrobrego -Górna,
 • proběhla adaptace na byty budovy hotelového domu č. 5 na ulici Krasickiego v čtvrti Otmęt,
 • byla provedena oprava obytného domu na ulici Parkowa v Krapkowicích,
 • proběhla restaurační oprava Bašty a části obranných zdí v Krapkowicích,
 • na ulici Opolska byla provedena adaptace budovy pro Finanční úřad,
 • byly postaveny nové a modernizovány již existující silnice a chodníky,
 • po povodni byla obnovena pěší lávka na železničním mostě v Krapkovicích,
 • na území města i obce byla postavena světla osvětlující dosud neosvětlená místa,
 • proběhla aktualizace již existujících a také byly vyhotoveny nové územní plány (mimo jiné Gold, ulice Ks. Koziołka-Górna, ulice Ks. Koziołka –  A-4, Rogów Opolski při dálničním uzlu, podnikatelské zóna „Otmęt”),
 • bylo pokračováno ve výstavbě inženýrských sítí pro investiční terény a pro pozemky určené k obytné výstavbě,
 • byly obhospodařeny a zřízeny rekreační terény v oblasti ulice Ks. Koziołka (pl. Eichendorffa).
Díky obecním investicím, ale nejen díky tomu,  se Krapkowice staly rovněž atraktivním místem pro realizaci sportovních zájmových aktivit a pro trávení volného času (pěší a cyklistická  turistika, jízda na koních, rybaření, golf nebo agroturistika). 

 

Dvorec a park v osadě Dąbrówka Górna.jpeg Kromě stále se rozvíjejícího turistického zázemí je navíc doplňkovým lákadlem to, co nám nabízí sama příroda. Malebná krajina a přírodní hodnoty lákají k návštěvám. Mezi zvláště kouzelnými místy památkového charakteru mají dominantní postavení parky v místech Rogów Opolski, Dąbrówka Górna a Żużela. Botanické zvláštnosti se vyskytují podél řeky Osoblahy a v jejích údolích, kde mají místo bohatá sídla rostlin. Unikátní jsou rovněž vodní zřídla, která lze nalézt v lesích v okolí vesnické části Rogów Opolski.

Obec Krapkowice patří k regionům s nejteplejším klimatem v Polsku. Brzké jaro, teplé léto, dlouhý podzim, lahodný průběh zimy a mírné množství atmosférických srážek vytvářejí výjimečně výhodné podmínky pro turistiku a odpočinek v průběhu celého roku.

Krapkowická oblast je ideálním místem pro milovníky rekreační jízdy na kole. Cyklisté zde najdou profesionálně připravené a označené cyklistické stezky, které vznikly jako výsledek společného polsko-českého projektu, který byl realizován z evropských fondů. Cyklistické stezky vedou asfaltovými a polními cestami a protínají nejzajímavější zákoutí naší Obce a Obcí sousedních, až k hranici s Českou republikou.

vápenky (wapienniki)_pece sloužící k vypalování vápna.jpeg
Při cestování po Krapkowické oblasti můžeme kromě malebných pohledů potkat také nezvyklé přírodní rostlinné úkazy a četné historické památky, mimo jiné Krapkowický hrad, ruiny rytířské tvrze v městské části Otmęt, Věž Horní brány s přiléhajícími pasážemi obranných zdí, hrad ve vesnické části Rogów Opolski, palác ve vesnické části  Dąbrówka Górna, farní kostely a kapličky a kříže u cest.

Neopakovatelným historickým bohatstvím jsou pozůstalosti pradávné průmyslové výroby vápna a cementu tzv. „vápenky“ („wapienniki”), čili pece sloužící k vypalování vápna, které se vyskytují na území Krapkowic v oblasti ulice Opolska, a jsou zajímavostí a základnou pro vytvoření trasy vápeníků. 


Krapkowice_most přes řeku Odru.jpeg Krapkowice – hlavní město 
krapkowického okresu – je krásné a dobře udržované město, které se rozkládána obou březích řeky Odry. Město spojují dva mosty: silniční a železniční (zničený během povodně v roce 1997, v současnosti zrekonstruován). Část Krapkowic na levém břehu je tvořena starým městem s malebným náměstím, obytnými sídlišti a investičními terény. Součástí městské čtvrti „Otmęt”, která leží na pravém břehu, je několik velkých obytných sídlišť a průmyslová zóna. Své sídlo zde mají orgány samosprávy: města i okresu.  Četné historické památky ve spojení se současnou zástavbou činí město půvabným a výjimečným.

Nejreprezentativnější částí města je náměstí (Rynek), obestavěné zděnými domky, z nichž nejstarší pochází z XVIII. století. Obdobně jako v Krakově, tak i zde na krapkowickém náměstí, každý den přesně v poledne můžeme slyšet znělku (hejnal) Krapkowic, který zde doléhá z blízké Věže Horní brány (čili z Krapkowické bašty). Neobvyklou památkou na návštěvu Krapkowické bašty může být vlastnoručně vyrobený aršík z ručního papíru, který si je možno zhotovit ve Výrobně ručního papíru „Czerpuś“, která je v Baště činná. Uvnitř Věže, v jednotlivých patrech, se nacházejí názorné plastické prezentace, které zobrazují nejzajímavější objekty a místa Krapkowické oblasti.  Další zajímavostí je vyhlídková terasa na vrcholu Věže, ze které je možno obdivovat překrásné panoráma Opavských hor.  Toto místo navštěvují rádi jak hosté, tak i místní obyvatelé. Proto také představitelé města vyvíjejí velkou snahu, aby Krapkowická oblast netratila na své kráse. Velký důraz je kladen na investice spojené s restaurováním objektů kulturního dědictví. Příkladem může být již vzpomínaná konservace bašty a památkových obranných zdí v Krapkowicích. Velký význam má rovněž péče o zelené terény, jako například obhospodaření městského parku v městské části Krapkowice-Otmęt.

krapkowice_Krapkowický hrad, Kostel sv. Mikuláše v Krapkowicích.jpeg
Krapkowický hrad .jpeg
Krapkowické náměstí (Rynek) .jpeg Krapkowické náměstí (Rynek) .jpeg Věž Horní brány a městské hradby.jpeg
Krapkowické náměstí (Rynek).jpeg

Moderní řízení, které je v souladu s evropskými standardy, je vizitkou Krapkowic.  Mohou o něm svědčit přijaté a do života průběžně zaváděné komplexní společensko-ekonomické programy, jejichž cílem je rozvoj celé Obce, jakož i zlepšení života jejich obyvatel. Toto jsou nejdůležitější úkoly pro nejbližší roky:
 • pokračování ve výstavbě a dokončení krytého bazénu s dalším rekreačním zázemím, který je situován na ulici Wrzosów v Krapkowicích,
 • realizace programu rekonstrukce povrchu silnic a chodníků na území celé Obce,
 • pokračování akce rozšíření systému kolektorů kanalizace odpadních vod v místech: Ściborowice, Nowy Dwór, Żywocie, Pietna, Borek, Żużela,
 • plynofikace obytného sídliště v části Krapkowice-Otmęt (oblast ulic: Górna, Żeromskiego, Chrobrego),
 • pokračování v koncepčně-projektových pracích týkajících se druhé mostní komunikace přes řeku Odru,
 • pokračování ve výstavbě inženýrských sítí na investičních terénech u dálničních uzlů dálnice A4,
 • modernizace pouličního osvětlení na energeticky úsporné,
 • další rozvoj cyklistických tras a stezek,
 • obhospodaření parkových terénů v oblastech: ulice Leśna-Jagiellońska, park u ulice Kozielska (teren u nemocnice), teren u stadiónu KS „Unia”,
 • započetí adaptace budovy po průmyslové činnosti, která se nachází na ulici Opolska, a to na Středisko společenské readaptace (Ośrodek Readaptacji Społecznej),
 • udržení a zajištění odpovídající základny nebytových prostor pro potřeby základní zdravotní péče ve vesnických oblastech,
 • pokračování zlepšování základny ve školství – výstavba tělocvičen v místech Żywocice a Kórnica,
 • další získávání pozemků pro individuální obytnou výstavbu v oblasti ulice 3 Maja a ulice Żeromskiego,
 • včlenění všech obyvatel do systému selektivního sběru odpadů,
 • aktivní spoluúčast na výstavbě linky pro třídění komunálních odpadů,
 • likvidace divokých smetišť komunálních odpadů, která se nacházejí na území Obce.

 

Počet návštěv: 11878569 | 166643 | 475
Návrhy a realizace: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe