• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o XXXVII Sesji Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

            z porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi
  w pkt.10 porządku obrad.
 4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok (projekty uchwał nr 1 i nr 2 z 29.11.2017 r.).
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2017 roku(projekt uchwały nr 3 z dnia 06.12.2017 r.).
 6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (projekt uchwały nr 4  z  06.12.2017 r.).
 7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2017 roku oraz zatwierdzenie Planów Pracy na 2018 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji Oświaty i Kultury; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów.
 8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji „Zima 2018”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok(projekt uchwały z  29.11.2017 r.);
 • projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z  29.11.2017 r.);
 • projekt uchwały nr 7 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (projekt uchwały  z  29.11.2017 r.;
 • projekt uchwały nr 8w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z  02.11.2017 r.);
 • projekt uchwały nr 9 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 21.11.2017 r.);
 • projekt uchwały nr 10 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2016-2025 (projekt uchwały z  29.11.2017 r.);
 • projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2016-2025 (projekt uchwały z 29.11.2017 r.);
 • projekt uchwały nr 12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna (projekt uchwały z  30.11. 2017r.);
 • projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

                urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „WiK”

                Spółka z o.o. w Krapkowicach na 2018- 2021 (projekt uchwały z 05.12.2017r.).

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

13. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

14. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przed Sesją Rady odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady(komisje połączone) :

- 13.12.2017 r. (środa) godz. 1400 - w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17-  oprócz tematów sesyjnych  komisje  dodatkowo omówią: informacja bieżąca z działalności:  Straży Miejskiej, krapkowickich dzielnicowych, OPS, WTZ, ŚDS; informacja nt. inwestycji realizowanych przez Gminę Krapkowice.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).