Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2024 rok

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2024 rok:

PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (294,35KB)
PDFZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (201,96KB)
PDFZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (201,75KB)

PDFDL-1 Deklaracja na podatek Leśny.pdf (345,71KB)
PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (243,87KB)
PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (255,54KB)

PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf (238,82KB)
PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (223,60KB)
PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (222,13KB)

PDFIL -1 Informacja o lasach.pdf (269,33KB)
PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (242,97KB)
PDFZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (242,15KB)
PDFZIL-3 Załącznik do infrmacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf (245,88KB)

PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (259,21KB)
PDFZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podleganących opodatkowaniu.pdf (219,43KB)
PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (200,27KB)
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf (216,06KB)

PDFIR-1 Informacja o gruntach.pdf (241,51KB)
PDFZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (222,87KB)
PDFZIR-2 Załacznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (221,77KB)
PDFZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf (221,87KB)

Pliki do edycji:

DOCXDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.docx (82,44KB)
DOCXZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.docx (43,71KB)
DOCXZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.docx (43,70KB)

DOCXDL-1 Deklaracja na podatek Leśny.docx (75,61KB)
DOCXZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.docx (42,19KB)
DOCXZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.docx (42,21KB)

DOCXDR-1 Deklaracja na podatek rolny.docx (68,44KB)
DOCXZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.docx (43,14KB)
DOCXZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.docx (42,89KB)

DOCXIL -1 Informacja o lasach.docx (56,72KB)
DOCXZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.docx (41,97KB)
DOCXZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.docx (42,01KB)
DOCXZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.docx (39,14KB)

DOCXIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.docx (101,18KB)
DOCXZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.docx (42,40KB)
DOCXZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.docx (42,71KB)
DOCXZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.docx (38,52KB)

DOCXIR-1 Informacja o gruntach.docx (40,08KB)
DOCXZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.docx (43,00KB)
DOCXZIR-2 Załacznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.docx (42,68KB)
DOCXZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.docx (39,16KB)