• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2022 rok

Druki deklaracji i informacji podatkowych na 2021 rok:
PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFDL-1 Deklaracja na podatek Leśny.pdf
PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf
PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFIL -1 Informacja o lasach.pdf
PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIL-3 Załącznik do infrmacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf
PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
PDFZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podleganących opodatkowaniu.pdf
PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf
PDFIR-1 Informacja o gruntach.pdf
PDFZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIR-2 Załacznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf

Pliki do edycji:
DOCXinformacja-o-gruntach-ir-1.docx

DOCXinformacja-o-lasach-il-1.docx

DOCXdeklaracja-na-podatek-lesny.docx
DOCXdeklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.docx
DOCXdeklaracja-na-podatek-rolny.docx

DOCXinformacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych-in-1-doc-135821-www.gdansk.pl.docx

DOCXzałącznik-zil-3.docx

DOCXzałącznik-zil-1.docx

DOCXzałącznik-zil-2.docx

DOCXzałącznik-zdl-1.docx

DOCXzałącznik-zdl-2.docx

DOCXzalacznik-zir-1.docx

DOCXzalacznik-zir-2.docx

DOCXzalacznik-zir-3.docx

DOCXzalacznik-zin-2.docx

DOCXzalacznik-zin-3.docx

DOCXzalacznik-zdr-2.docx

DOCXzalacznik-zin-1.docx

DOCXzalacznik-zdn-2-.docx

DOCXzalacznik-zdr-1.docx

DOCXzalacznik-zdn-1-.docx

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).