• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Są pieniądze na rewitalizację mostu i parku

Prawie 5 mln złotych (33,65 % kosztów zadania) trafi do gminnej kasy na przebudowę mostu kolejowego i parku miejskiego. Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs w ramach I naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. To sukces gminy Krapkowice, która starała się o dofinansowanie. Przyznanie dotacji poprzedzone było ponad roczną pracą burmistrza Andrzeja Kasiury i jego zespołu. Na rewitalizację starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego gmina otrzyma 4 998 535,55 zł. Całkowity szacowany koszt projektu to 14 854 489,03.

Burmistrz Andrzej Kasiura przypomina, że „rewitalizacja mostu znacznie odciąży most w ciągu drogi DW 409. Obecnie w ciągu doby przejeżdża tamtędy nawet 17 tysięcy pojazdów. Skróci to także czas dojazdu mieszkańców do zakładów pracy zlokalizowanych po obu stronach mostu”.   

wizualizacja.png

Głównym przedmiotem projektu jest adaptacja istniejącego mostu kolejowego do potrzeb ruchu samochodowego bez ingerencji w bieg rzeki Odry pod obiektem. Istniejące nasypy kolejowe prowadzące do mostu zostaną podwyższone i poszerzone w obrębie obecnie zajmowanych działek ewidencyjnych.

Most jest konstrukcji stalowej kratownicowej. Składa się z 4 przęseł stalowych i 1 przęsła o konstrukcji ceglanej łukowej od strony południowej,

Charakterystyczne parametry:

 • Długość łączna mostu (przęsła I – IV) = 183,71 m n.p.m.
 • Istniejący poziom wierzchu nasypu na krawędzi mostu =168,40 m n.p.m.
 • Poziom wody katastrofalnej = 163,00 m n.p.m.
 • Poziom wody żeglownej = 159,50 m n.p.m.
 • Poziom przeciętny wody w rzece =157,65 m n.p.m.

Przewidywana powierzchnia całego projektowanego przedsięwzięcia rewitalizacji mostu wynosi 22 690 m2, na którą składają się:

 • powierzchnia projektowanej drogi na moście i odcinkach dojazdowych do przebudowywanego mostu kolejowego
 • powierzchnia projektowanej ścieżki rowerowej
 • powierzchnia chodników
 • powierzchnia podwyższonych nasypów
 • powierzchnia skrzyżowań z ul. Kilińskiego oraz z ul. Kolejową.

Parametry drogowe - Projektowana droga przebiega przez tereny o istniejącym sposobie zagospodarowania:

 • na odcinku długości 317,0 m od strony ul. Kilińskiego - torowisko dawnego toru kolejowego nieczynnej linii kolejowej nr 306 Gogolin-Prudnik,
 • na odcinku długości 184,0 m - stalowy most kolejowy,
 • na odcinku długości 479,0 od strony ul. Kolejowej - torowisko dawnego toru kolejowego nieczynnej linii kolejowej nr 306 Gogolin-Prudnik,
 • trasa drogi przecina ścieżkę rekreacyjną prowadzącą do ul. Księdza Franciszka Duszy.

Konstrukcja mostu, wg ekspertyzy opracowanej w 2013 roku jest w stanie dobrym, pozwalającym na wykorzystanie go dla ruchu pojazdów o ciężarze do 15 ton (ze względu na nośność przebudowanego przęsła nr IV). Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę mostu oraz budowę nowej drogi klasy L z układem skrzyżowań, chodnikiem dla pieszych i ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową, oświetleniem drogi i odpowiednią przebudową rejonów skrzyżowań. Drogami głównymi w tym rejonie są ulice Kilińskiego i Opolska. Dla wykonania połączeń drogowych mostu z ulicami Kolejową i Kilińskiego konieczne jest podwyższenie, poszerzenie i umocnienie nasypów odcinka nieczynnej linii kolejowej.

Planowana jest jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu. Realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach przedmiotowego projektu złożonego do RPO WO 2014-2020 w ramach działania 10.02 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji planowana została również przebudowa parku miejskiego w Krapkowicach polegająca na: stworzeniu placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych, utworzeniu siłowni zewnętrznej, budowie boiska do koszykówki, budowie torów do gry w boule, montażu stołów do gry w szachy oraz wykonanie nawierzchni z asfaltu służącego do jazdy na łyżworolkach, biegania, itp.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 14 854 489,03 zł, w tym:

Zadanie

koszt kwalifikowany

Przebudowa mostu oraz wykonanie dróg

          13 586 492,75 zł

Przebudowa parku miejskiego w Krapkowicach-Otmęcie

             1 113 996,28 zł

Nadzór inwestorski

                150 000,00 zł

Promocja projektu

                     4 000,00 zł

suma

          14 854 489,03 zł

 

Czas realizacji całego projektu: II kwartał 2018 roku – I kwartał 2020 roku.

Jak dodaje zastępca burmistrza Andrzej Brzezina „Przed nami bardzo trudna realizacja projektu, uzyskanie wszystkich pozwoleń i zgód m.in. od mającej powstać 1 stycznia organizacji rządowej PGW Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz budowa w bardzo krótkim czasie (12-15 miesięcy) skomplikowanej przeprawy drogowej, nasypów drogowych i rewitalizacja parku”.

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).