Przypominamy o terminie opłaty za odpady za IV kwartał 2017r.

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Przypominamy, że dnia 10 grudnia br. upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że wpłat w/w opłaty należy dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.