,,Parkowanie na zakazie"

SAM_5911.jpeg

W dniach 23.11.2017 r.- 29.11.2017 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli dwa mandaty karne za zatrzymanie pojazdów na odcinkach dróg oznaczonych znakami drogowymi ,,B-36" zakaz zatrzymywania się. Wykroczenia określone w dyspozycji artykułu 92 par. 1 Kodeksu Wykroczeń zostały popełnione na ul. Wrzosów oraz ul. Działkowej w Krapkowicach.