• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXXVI NADZWYCZAJNA SESJA

Rady Miejskiej w Krapkowicach  na wniosek  radnych z dnia 29.11.2017 roku

  działających w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy

 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

w dniu   6 grudnia 2017r. (środa) o godz. 1300

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

 

z porządkiem obrad:

     1. Otwarcie XXXVI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

     2. Przedstawienie informacji Burmistrza w sprawie informacji zawartych w piśmie Pani Ireny Wójcik z dnia 23.11.2017 r., przekazanym do wiadomości Rady Miejskiej w Krapkowicach.

     3. Zakończenie  XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

W tym samym dniu o godz. 14oo odbędzie się posiedzenie Komisji połączonych (Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Społecznych; Gospodarki i Finansów

 

z porządkiem :

1. Sprawy regulaminowe.

2. Omówienie Projektu uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2018 rok.

3. Omówienie Projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.

4. Omówienie Projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do scalania i podziału

    nieruchomości.

5. Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 

      Andrzej  Małkiewicz