Kościół św. Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim

Kościół parafialny w Rogowie Opolskim pod wezwaniem świętych Filipa i Jakuba Starszego został wybudowany w 1300 roku. Najstarsza wzmianka o nim pochodzi z 1335 roku. W końcu XVI wieku został przebudowany i powiększony  o kwadratową wieżę i kaplicę. W okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) był kościołem protestanckim. Jest to kościół wczesnogotycki, z widocznymi elementami renesansowymi. Murowany z cegły, otynkowany.

Do najcenniejszych zabytków należą barokowy ołtarz główny z II połowy XVII wieku z rzeźbami świętych i aniołów oraz ambona z około 1700 roku  z płaskorzeźbami ewangelistów.  W kościele znajduje się także kamienna, romańska chrzcielnica z XVI wieku. Na chrzcielnicy można zauważyć nieczytelny napis. Zabytkowymi w kościele są również krucyfiksy, monstrancja z II połowy XVIII wieku ufundowana przez Fryderyka Rogoyskiego oraz kielich do kielich z II połowy XVII wieku.

111111.jpeg