• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

w dniu  16 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

 1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym
      od 28.09.2017 r.
 3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi
      w pkt. 7 porządku  obrad.
 4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2017 rok:

a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (projekt uchwały z 18.10.2017 r.).

 1. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok:

b) projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” (projekt uchwały z  31.10.2017 r.).

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

c) projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok (projekt uchwały  z  31.10.2017 r.);

d) projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z  16.11.2017.);

e) projekt uchwały nr 5 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce (projekt uchwały z dnia 27.10.2017r.);

f) projekt uchwały nr 6 w sprawie   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z dnia 27.10.2017r.);

g) projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia 29.09.2017 r.);

h) projekt uchwały nr 8 w sprawie  przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości (projekt uchwały z dnia 19.10.2017 r.);

i) projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z dnia 25.10.2017r.);

j) projekt uchwały nr 10 w sprawie regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach (projekt uchwały z 02.11.2017 r.);

k) projekt uchwały nr 11 w sprawie  regulaminu korzystania z terenu przy fontannie i fontanny miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z  02.11.2017 r.);

l) projekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z  28.10.2016 r.);

m) projekt uchwały nr 13 w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań gimnazjum włączonego do innej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r.
oraz zespołu szkół, który z dniem 1 września 2017 r. stał się szkołą podstawową (projekt    uchwały z 28.10.2016 r.);

n) projekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 03.11.2017 r.);

o) projekt uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 03.11.2017 r.).

 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 3. Zakończenie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.                                                                                   

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 14.11.2017r (wtorek)- w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17-

    - Godz. 1230-   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok, realizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach, informacja o działalności instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz dzieci i młodzieży;

 

-  Godz. 14oo -  Komisja Spraw Społecznych- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok, zagadnienie zw. z podstawową opieką zdrowotną, bieżącą działalnością WTZ,OPS i ŚDS oraz zagadnienie nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych;

 

2) 15.11.2017r. (środa) godz.1400 - w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17- Komisja Gospodarki i Finansów- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok.

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).