• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Od listopada rusza selektywna zbiórka popiołu

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Przypominamy, że od 1 listopada do końca marca w pojemnikach koloru brązowego zbierany będzie popiół paleniskowy. Prosimy o wrzucanie do pojemników wyłącznie wystudzonego popiołu!

Popiół będzie odbierany z częstotliwością raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem.

Jednocześnie informujemy, że powstające w tym okresie w gospodarstwach domowych odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji należy wrzucać do czarnych pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane lub worków i wystawiać w terminach przewidzianych do odbioru odpadów zmieszanych.

Powyższe zasady dotyczą wyłącznie mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA POPIOŁU ORAZ ODPADÓW  ZIELONYCH I ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DO JEDNEGO POJEMNIKA