• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA O XXXIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 13.09.2017 roku, działającego

w oparciu  o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminny

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)

 

zwołuję na dzień 20 października 2017 r. (piątek) o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

 

XXXIV  NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

 

z porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał:

   1) w sprawie  zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok;

   2) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

   3) w sprawie rozpatrzenia petycji dot. wykonania trwałej nawierzchni na ulicy Parkowej  

           w Rogowie Opolskim; 

         4) w sprawie  zmiany nazwy ulicy;

         5) w sprawie  zmiany nazwy ulicy;

         6) w sprawie  zmiany nazwy ulicy;

         7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły

                 Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach w ośmioletnią 

                 Publiczną  Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w  Krapkowicach;    

         8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  Sportowych

                Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną  Sportową

                Szkołę  Podstawową  Nr 5 im. Janusza  Korczaka  w Krapkowicach;

         9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły

                Podstawowej Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącej w skład Zespołu

                Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę

                Podstawową Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącą w skład Zespołu

                Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach;

       10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły  

                Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim z klasami I–III,

                wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim

                w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rogowie

                Opolskim z klasami I–IV wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                Nr 3 w Rogowie Opolskim;

      11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły

               Podstawowej w Dąbrówce Górnej z klasami IV- VI, wchodzącej w skład Zespołu

               Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę

               Podstawową w Dąbrówce Górnej z klasami V-VIII, wchodzącą w skład Zespołu

               Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim;        

      12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej  

               Szkoły Podstawowej w Kórnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

               w Kórnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kórnicy wchodzącą w skład

               Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kórnicy;   

     13) w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły

               Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę

               Podstawową im. Jana Pawła II w Żywocicach.   

                                          

     3. Zakończenie  XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

            /-/ Andrzej  Małkiewicz

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).