• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dot. obowiązków właścicieli psów

Zważywszy na pojawienie się zgłoszeń dotyczących pogryzienia człowieka przez psy bezdomne lub pozostawione bez nadzoru właściciela, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krapkowice Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przypomina, że zasady sprawowania należytej opieki nad naszym pupilem określa Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Zgodnie z §  18 ust. 5 w/w uchwały:

 „ Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do:

  1. poddawania psa obowiązkowym szczepieniom przeciw wściekliźnie;
  2. wyprowadzania psa na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu;
  3. zwalnianie psa ze smyczy jedynie w miejscach odosobnionych, nie uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne;
  4. w przypadku pozostawienia psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec;
  5. zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.”
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).