• PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że w 2020 roku nie wnosimy opłat za posiadanie psa. Właściciele czworonogów, którzy już dokonali płatności otrzymają jej zwrot na konto.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz.1073) zawiadamiam, że 28.09.2017r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej śr/c dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilenia budynków jednorodzinnych przy ul. Prudnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Kopernika i Ligonia, na terenie działek ewidencyjnych nr 191 k.m.2; 636/4, 736, 737, 773, 829, 832, 833, 841, 846, 850 k.m.4 obręb Steblów.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).