• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz.1073) zawiadamiam, że 28.09.2017r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej śr/c dla potrzeb zasilenia budynku jednorodzinnego przy ul. Prudnickiej 20, na terenie działki ewidencyjnej nr 357 k.m.3 obręb Steblów.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).