,,Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020"

SAM_5654.jpeg

Straż Miejska w Krapkowicach bierze czynny udział w realizacji ,,Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020”. Program ten zakłada ograniczenie  liczby ofiar śmiertelnych oraz ciężko rannych w wypadkach drogowych podczas wspólnych działań Policji wraz  z podmiotami poza policyjnymi w tym również straży miejskich. Działania te polegają na ujawnianiu wykroczeń w przypadkach niewłaściwego parkowania pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, a także nieprawidłowego postępowania samych pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach dokonują ponadto zabezpieczeń przejść dla pieszych w ramach następujących akcji: ,,Powiatowy program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych”, ,,Bezpieczna droga do szkoły” oraz ,, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Odbyto także pogadanki w szkołach  w ramach akcji ,,Bezpieczne wakacje” gdzie strażnicy miejscy rozdali uczniom klas pierwszych edukacyjne malowanki.