Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Powiatu Krapkowickiego - działka nr 135/3 z mapy 2, obręb Pietna."

Do pobrania:

PDFZarządzenie 737,2017.pdf (140,51KB)