Witaj szkoło

4  września 2017  roku rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018. 

Zgodnie z założeniami reformy oświaty w nowym roku szkolnym w gminie Krapkowice funkcjonować będzie 8 szkół podstawowych, w tym jedna stowarzyszeniowa i 8 przedszkoli publicznych.

Klasy Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kwiatowej 7 zostały włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach.

Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach, os. XXX-lecia 24, w skład którego wchodziły: Publiczne Sportowe Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach oraz Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach.

W Gminie Krapkowice naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 1238 uczniów, w klasach gimnazjalnych II i III uczy się 313 uczniów, do przedszkoli gminnych zapisanych zostało 767 dzieci. W Steblowie w szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie uczy się 53 uczniów.

W uroczystościach związanych z inauguracją nowego roku szkolnego uczestniczyli przedstawiciele krapkowickiego samorządu. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura przywitał nowy rok szkolny wraz z uczniami, gronem pedagogicznym i rodzicami  w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach. Wiceburmistrz Andrzej Brzezina uczestniczył w uroczystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach w rozpoczęciu roku szkolnego wziął udział Sekretarz Miasta Harald Brol. Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Jolanta Myśluk uczestniczyła w inauguracji roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach.  

Podobnie jak w ubiegłych latach w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Krapkowice ruszył program stypendialny wspierający uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w zakupie niezbędnych materiałów edukacyjnych. Nabór wniosków trwa do 15 września br.  Szkoły prowadzone przez gminę Krapkowice otrzymały środki finansowe na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych. W nowym roku szkolnym realizowany jest rządowy program „Wyprawka szkolna - 2017”, w ramach którego pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych otrzymają uczniowie niepełnosprawni.

W okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych trwały prace inwestycyjne i remontowe. W czerwcu 2017 r. rozpoczęła się budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach na oś. XXX-lecia 24. Kompleks sportowy składać się będzie z boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą. Inwestycja prowadzona jest w dwóch etapach. Obecnie trwa I etap budowy. Zakończenie prac planowane jest w 2018 roku. Przewidywany koszt inwestycji to 1.470.000 zł.

W budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach wymieniono wszystkie okna w salach zabaw, w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach wyremontowano łazienki  i wycyklinowano parkiety w salach zabaw. W Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach wymieniono posadzki w oddziałach przedszkolnych, natomiast w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach wyremontowano korytarz i pomieszczenia socjalne. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach przeszklono część korytarza i zaadaptowano nowe pomieszczenie na bibliotekę szkolną. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim wyremontowano salę gimnastyczną. W pozostałych placówkach wykonano szereg prac remontowych, w tym: malowanie sal, wymiana podłóg, wymiana oświetlenia oraz doposażono sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne. Dzięki przeprowadzonym remontom placówki oświatowe w Gminie Krapkowice spełniają wymagania przepisów bezpieczeństwa i są właściwie przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.