Mury miejskie z XIV-wieczną wieżą Bramy Górnej

Zwiedzanie oraz godziny otwarcie -> TUTAJ

Wiadomo, że w Krapkowicach od XIV wieku do 1829 roku istniały mury miejskie z czterema bramami. Pierwsze wzmianki na temat budowy murów miejskich pochodzą z 1384 i 1418 roku. Mury wzniesione z kamienia łamanego były wielokrotnie przekształcane i odnawiane. Na początku XIX wieku zburzono Bramę Odrzańską, a potem Górną. W latach 1840-1860 następuje niwelacja fosy miejskiej i rozbiórka  kolejnych dwóch bram: Kozielskiej i Opolskiej. Około 1895 roku wyburzono znaczną część murów.

Z obwarowań do czasów współczesnych zachowały się: XIV-wieczna wieża Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych na ulicy Basztowej, fragmenty murów w północno-wschodnim narożniku miasta oraz obniżony ciąg murów w części południowo-zachodniej.

 

Najbardziej atrakcyjnym elementem tych zabudowań jest wieża Bramy Górnej, czyli Krapkowicka Baszta. Jest to zarazem symbol miasta.  To właśnie z tego miejsca, codzienne w samo południe nadawany jest hejnał Krapkowic.

Wieża Bramy Górnej zbudowana w II połowie XIV wieku, przebudowana ok.1580r.  Baszta wykonana jest z kamienia łamanego w stylu gotycko - renesansowym. Jest to budowla  prostokątna, trójkondygnacyjna  w przyziemiu sklepiona kolebkowo. Nad  gzymsem koronującym umieszczono attykę z fryzem arkadowym oraz grzebieniem złożonym ze sterczyn i  szczycików. We wnękach  fryzu znajdują się strzelnice kluczowe.

Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się wystawy plastyczne prezentujące  najciekawsze obiekty i miejsca Ziemi Krapkowickiej. Atrakcję stanowi również taras widokowy, z którego podziwiać można najbliższe okolice – Górę św. Anny czy też panoramę Gór Opawskich. Niezwykłą pamiątką ze zwiedzania Baszty może być kartka z papieru czerpanego, wykonana własnoręcznie w działającej tam Wytwórni Papieru Czerpanego "Czerpuś".

W latach 2005-2006 obiekt poddany został gruntownej konserwacji, polegającej na remoncie attyki, renowacji  ścian oraz wymianie grzebienia. Nowe sterczyny i gzymsy  wykonano z kamienia wapiennego i  piaskowego. Remont baszty sfinansowała gmina Krapkowice. W 2007 roku krapkowicka baszta otrzymała wyróżnienie od ministra kultury i dziedzictwa narodowego "Zadbany zabytek Anno Domini 2007". W ten sposób znalazła się wśród 18 najlepiej zadbanych obiektów zabytkowych w całej Polsce.

Administratorem obiektu jest Krapkowicki Dom Kultury.