• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Krapkowice i Gogolin - kultura bez granic

Połączenie potencjałów, czyli wspólna promocja i organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych. 2 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie robocze po podpisaniu listu intencyjnego o współpracy Gogolina i Krapkowic. Burmistrzowie, dyrektorzy Domów Kultury oraz pracownicy obu Urzędów rozmawiali o wspólnej ofercie kulturalnej, wzajemnej promocji i organizacji wydarzeń oraz o preferowaniu ulg dla mieszkańców obu gmin.

Ta spójna polityka kulturalna oparta będzie przede wszystkim na wspólnym kalendarzu  wiodących wydarzeń społeczno-kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym. Kalendarz jest już opracowywany. Radnym Krapkowic i Gogolina przedstawiony zostanie na planowanym na 6 września spotkaniu. Z pomysłem już 2 sierpnia zapoznali się przewodniczący rad Andrzej Małkiewicz i Piotr Czok. To właśnie spotkanie burmistrzów i przewodniczących poprzedziło dalsze rozmowy.

Włodarze gmin chcą pokazać, że kultura nie zna granic. Najważniejsza jest współpraca, a nie konkurowanie między samorządami. Tylko ta pierwsza gwarantuje efektywne działanie, dlatego burmistrzowie otwarci są także na współpracę z innymi samorządami.

Wspólny harmonogram wpisuje się w jeden z ważniejszych aspektów współpracy Krapkowic i Gogolina: stworzenie spójnego wizerunku obszarów obu gmin, jako miejsc atrakcyjnych do życia, zwiedzania i inwestycji.  

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).