[11-01-2013] OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach  internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży na rzecz najemców – obręb Krapkowice, lokale mieszkalne Nr od 1do 6 z udziałem w gruncie, m.8, dz. 1158/1 ul. Głęboka 6.”

 

POBIERZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA