Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości  przeznaczonej:

- do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Krasickiego 2A/11 i udział w działce nr 15/14 z mapy 12, obręb Krapkowice,

- do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz KSSE działki nr 208/34 z mapy 1, obręb Rogów Opolski.

Do pobrania:

PDFZarządzenie 706,2017.pdf (134,12KB)

PDFzarządzenie 707,2017.pdf (135,29KB)