[11-01-2013] OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rogowie Opolskim przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej nr  działka 971/9, z mapy 2 o powierzchni 0,1813 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej  nr OP1S/00062077/0, wolnej od obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2012 roku teren oznaczony jest symbolem A2.R – teren rolniczy, przy czym wąski pas  działki stanowiący drogę dojazdową oznaczony jest symbolem A10.M – teren zabudowy mieszkaniowej.

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA