• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany nazw ulic

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXX/352/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku pod poz. 1738 zmieniono dotychczasowe nazwy ulic w mieście Krapkowice:

  1. ul. 19 Marca na ul. św. Józefa
  2. ul. Buczka na ul. Tomasza Baty
  3. ul. Armii Ludowej na ul. Armii Krajowej

Nadane wcześniej numery porządkowe budynków przy tych ulicach pozostają bez zmian. Nowa nazwa ulicy wchodzi w życie dnia 14 lipca 2017 roku.


Konieczność zmiany nazwy ww. ulic wynika z wejścia w życie z dniem 02.09.2016 roku ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 roku poz. 744), która nakazała zmianę nazw ulic i placów do dnia 02.09.2017 roku.

W związku z tym zwrócono się do Delegatury IPN w Opolu z prośbą o pomoc w weryfikacji nazw ulic podlegających zmianie na podstawie ww. ustawy dołączając wykaz wszystkich nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.

W odpowiedzi Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu wskazał konieczność zmiany nazw ww. ulic.

Zgodnie z art. 5 cytowanej wyżej ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku: cyt. „ 1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. 2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.”

 

Do pobrania:

PDFUchwała w sprawie zmiany nazw ulic.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).