Dalsza gazyfikacja Gminy Krapkowice

1.jpeg

W Urzędzie Wojewódzkim 30 czerwca odbyło się spotkanie samorządowców z członkiem zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa dr Adamem Węgrzynem. Tematem spotkania był rozwój sieci gazowniczej i perspektywy gazyfikacji kolejnych gmin w województwie opolskim. Gminę Krapkowice reprezentował z-ca Burmistrza Andrzej Brzezina, który w imieniu Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiury podpisał list intencyjny z Dyrektorem Oddziału Opolskiego PSG w sprawie współpracy. Mamy nadzieję, że po zakończeniu obecnie prowadzonej gazyfikacji sołectwa Steblów, przekonamy Polską Spółkę Gazownictwa  do wybudowania sieci oraz wykonania przyłączy gazowych w kolejnych sołectwach naszej gminy. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że optymalnym rozwiązaniem byłaby gazyfikacja sołectwa Żywocice, gdyż na relatywnie małej przestrzeni, o zwartej zabudowie urbanistycznej, mieszka ponad tysiąc mieszkańców. Gmina będzie starała się przekonywać PSG sp. z o.o. do gazyfikacji jak największego obszaru, co poprawi jakość życia i wpłynie na zmniejszenie stężenia pyłów w powietrzu.