• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konsultacje dot. projektu uchwały ,,antysmogowej"

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt uchwały wprowadzającej na terenie Opolszczyzny ograniczenia w eksploatacji niektórych urządzeń grzewczych i paliw.

Projekt uchwały zakazuje m.in. stosowania w domowych instalacjach grzewczych węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych, a także paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu  mniejszym niż 3 mm wynosi ponad 15 proc, mokrego drewna. Ponadto wskazuje terminy, do których należy wymienić instalacje grzewcze. Termin ten uzależniony jest od daty ich produkcji.

Poniżej zamieszczamy link do obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania: „uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”

http://bip.opolskie.pl/2017/05/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojewodztwa-opolskiego-ograniczen-i-zakazow-w-zakresie-eksploatacji-in/

Wszelkie uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu uchwały można składać do 30 czerwca 2017 roku.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
- ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: dos@opolskie.pl lub przez platformę e-puap.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).