OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu
w Gminie Krapkowice na  I półrocze 2013 r.

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). Na realizację projektów w I półroczu 2013 roku przeznacza się kwotę – 120 000,00 zł.


Termin składania wniosków: do dnia  28 grudnia 2012 r. godz. 14:00
 

Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach:
www.bip.krapkowice.pl ( zakładka Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 

Termin realizacji projektów: do dnia 30 czerwca 2013 r.
Wszelkie niezbędne dokumenty i informacje znajdą Państwo w  na stronie internetowej bip.krapkowice.pl >>>
przejdź do strony