OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:

- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący: część działki 54 z mapy 14, część działki 8/1 z mapy 6 oraz działki 38 i 39 z mapy 2, wszystkie obręb Krapkowice;

POBIERZ ZARZĄDZENIE


- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący: część działki 46/7 z mapy 3, część działki 51/13 z mapy 3 oraz działki 54/5 i 54/9 z mapy 11, wszystkie obręb Krapkowice;

 

POBIERZ ZARZĄDZENIE 


- nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, obejmujących: część działki 343 z mapy 8, część działki 177/11 z mapy 8 oraz część działki 6/44 z mapy 12, wszystkie obręb Krapkowice.
 

POBIERZ ZARZĄDZENIE