OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach  internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości  następujące wykazy nieruchomości:

1. wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży na rzecz najemcy – obręb Krapkowice lokal mieszkalny Nr 4 z udziałem w gruncie, m.5, dz. 179/2 Osiedle 1000 lecia 5,

POBIERZ ZARZĄDZENIE


2. wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży na rzecz najemcy – obręb Krapkowice lokal mieszkalny Nr 7 z udziałem w gruncie, m.12, dz. 18/15 ul. Krasickiego 3,

POBIERZ ZARZĄDZENIE


3. wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży na rzecz najemcy – obręb Krapkowice lokal mieszkalny Nr 18 z udziałem w gruncie, m.5, dz. 179/3 Osiedle 1000 lecia 6,

POBIERZ ZARZĄDZENIE


4. wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu  – obręb Rogów Opolski, ul. Chrobrego,  m.2, dz. 971/9.

POBIERZ ZARZĄDZENIE