Ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie


Obecnie są to ruiny zamku, niezamieszkałego od II połowy XIX wieku. Do naszych czasów zachowały się jedynie niewielkie fragmenty pomieszczeń mieszkalnych, ruiny baszty południowo - wschodniej oraz mur obwodowy z półkolistą basteją w południowo – zachodnim narożniku. Najstarsze fragmenty murów pochodzą z XVI wieku.

Według krążącej w okolicy legendy, zamek rycerski w Otmęcie zbudowali Templariusze, a podziemny tunel miał prowadzić aż do zamku w Rogowie Opolskim.

Ruiny zamku w Otmęcie_fot. Misiak Ruiny zamku w Otmęcie_fot. Misiak _MG_9322.jpeg

Zamek otmęcki powstał prawdopodobnie już w XII wieku. Wówczas był  własnością rodziny Szeliga. Od 1316 roku aż do początków XVI wieku Otmęt był siedzibą rodu Strzelów. Był to górnośląski ród, znany i w Polsce jako Strzałowie herbu Kotwicz. W 1514 roku Otmęt nabył Łukasz Buchta z Buchtitz herbu Odrowąż. Buchtowie pochodzili z okolic Strzelina na Dolnym Śląsku. Około 1515 roku nowy właściciel przebudował stary, średniowieczny zamek na renesansową rezydencję szlachecką. Po śmierci Łukasza Buchty w 1532 roku Otmęt odziedziczył najstarszy z jego synów - Joachim mający przydomek "Bilicki". Otmęt w rękach Buchtów znajdował się do początku XVII wieku. Judyta von Czettritz, wdowa po ostatnim Jerzym Buchcie, wyszła ponownie za mąż za Jana Moryca von Roedern z Krapkowic i w 1632 roku sprzedała Otmęt. W czasach późniejszych Otmęt był własnością wielu śląskich rodów  - w II połowie XVII wieku przez blisko 50 lat był własnością rodu Larischów, później hr. von Pueckler, von Thun, Martini i in. W 1723 roku parafia w Otmęcie zakupiła wschodnią wieżę zamku, by ją połączyć z pobliskim kościołem. Już od II połowy XIX wieku zamek w Otmęcie znajduje się w ruinie. Przyczyniły się do tego częste zmiany właścicieli. W 1929 roku ostatni właściciel Otmętu hrabia von Sponnek sprzedał swoje dobra ziemskie czeskiemu  przemysłowcowi  Tomaszowi Bacie.