OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach  internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości  następujące wykazy nieruchomości:
1.  wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży na rzecz najemców – obręb Krapkowice lokal mieszkalny Nr 4 z udziałem w gruncie, m.8, dz. 353/4 ul. Rynek 24-25,
2. wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej  do sprzedaży  – obręb Krapkowice,  ul. Wyzwolenia 4,  m.5, dz. 28,
3. wykaz nieruchomości  przeznaczonych  w najem  – obręb Krapkowice,  m.8, dz. 173, m.8 dz. 291/3,
4. wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży  – obręb Krapkowice, lokale użytkowe – garaże nr 5, 6, 9, 11, 12  z udziałem w gruncie, m.5, dz. 265/3 ul. Limanowskiego”
 

DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE 374 >> POBIERZ

ZARZĄDZENIE 375 >> POBIERZ

ZARZĄDZENIE 376>> POBIERZ

ZARZĄDZENIE 377 >> POBIERZ