OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach  internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości położonych  w Krapkowicach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
• lokal mieszkalny Nr 9 z udziałem w gruncie, m.12, dz. 15/14 ul. Krasickiego 2D,
• lokal mieszkalny Nr 12 z udziałem w gruncie, m.5, dz. 179/4 Osiedle 1000 Lecia 7. ”
 

 DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE NR 360 + ZAŁĄCZNIK >> POBIERZ

ZARZĄDZENIE NR 361 + ZAŁĄCZNIK >> POBIERZ