Jak postępować w razie powodzi

     Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza, jeżeli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej. Każda nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niej. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach podczas wystąpienia obfitych opadów.

Pogotowie przeciwpowodziowe – wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.

Alarm powodziowy – ogłasza się, gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza pogody przewiduje dalszy przybór wód.

Przed powodzią:

 • uzgodnij z domownikami sposoby porozumienia się w razie rozdzielenia. Najlepiej przekazujcie informacje o swoim miejscu pobytu wspólnym znajomym lub rodzinie zamieszkałej poza terenem zagrożonym powodzią.
 • zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania. Zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmowej, gong lub specjalny sygnał dzwonów kościelnych.
 • machając kolorową flagą lub kawałkiem materiału możesz poprosić o pomoc:

FLAGA BIAŁA - chcesz opuścić miejsce w którym jesteś,
FLAGA CZERWONA – prosisz o lekarza,
FLAGA NIEBIESKA – prosisz o jedzenie i wodę.

 • upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi. Naucz dzieci jak i kiedy wezwać Policję, Straż Pożarną i inne Służby Ratownicze.
 • ubezpiecz siebie i swój dobytek.

Gdy już wiesz, że powódź Cię nie ominie:

 • przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi – przygotuj worki z piaskiem.
 • zadbaj o zwierzęta – znajdź dla nich bezpieczne miejsce, pamiętaj by w chwili nadejścia powodzi nie były uwiezione i mogły same ratować swoje życie.
 • kiedy pojawi się nagle zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie elektryczne i dopływ gazu.
 • zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, przenosząc je na wyższe pietra domu. Zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny, przywiąż przedmioty i urządzenia do stabilnych elementów, aby nie popłynęły.
 • usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce.
 • usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i środki owadobójcze.
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By byłą ona skuteczna, musisz zaplanować kilka miejsc i dróg ucieczki, sposób przeniesienia rodziny i wartościowych przedmiotów w bezpieczne miejsce.
 • na wypadek nadejścia katastrofy miej pod ręką przygotowane rzeczy: latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio z zapasowymi bateriami, telefon komórkowy bądź bezprzewodowy, apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody, ciepłe ubrania, śpiwory i koce.

W czasie powodzi:

 • włącz w radiu na baterię lokalną stację – zazwyczaj radio podaje informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania. Kieruj się tymi radami.
 • w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny.
 • opuść swój dom, jeśli tak poradzą Ci lokalne władze. Jeśli nie posłuchasz, może to zagrozić Tobie i Twojej rodzinie.
 • dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów.
 • jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją dokąd i kiedy wyjechałeś. Jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw wiadomość właśnie tam.
 • jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym. W ten sposób łatwiej odnajdzie Cię rodzina.
 • jeśli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd. Najlepiej jedź tylko drogami wyznaczonymi przez władze.
 • jeśli nie zdążyłeś uratować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń.
 • w czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, sieć gazową i wodociągową.
 • w miarę możliwości zgromadź wodę pitną na wyższych piętrach domu.
 • nie używaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani wody gruntowej.
 • jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych terenach.
 • jeżeli musisz przejść przez zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą.
 • do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 • zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje.
 • nie panikuj, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu – to połowa sukcesu.

 

Gdy woda ustąpi:

 • jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych,
 • nie wracaj do zalanego wcześniej domu do czasu, gdy nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji oraz usunięte odpady,
 • słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych,
 • upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdź także stan przewodów elektrycznych i gazowych,
 • otwórz okna i drzwi, aby przewietrzyć budynek. Meble odsuń od ścian na co najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi. Uruchom ogrzewanie budynku,
 • jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w twoim domu, zrób fotografię bądź zapis wideo. Zdjęcia te będą dowodem dla firmy ubezpieczeniowej. Pomoże Ci to udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej,
 • pomóż likwidować skutki powodzi,
 • zdezynfekuj zalane pomieszczenia. Jednym z najbardziej skutecznych środków dezynfekujących jest podchloryn sodu. Płynem tym należy umyć podłogi i wszystkie przedmioty znajdujące się w domu, a także zdezynfekować rury. Pamiętaj, by przed każdym użyciem produktu dezynfekującego uważnie przeczytać jego etykietę.
 • zalane pomieszczenia wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeśli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci),
 • koniecznie przestrzegaj zasad higieny chroniących przed zakażeniem:
  • zawsze gotuj wodę do picia, mycia naczyń, płukania owoców warzyw jedzonych na surowo, a także wodę do mycia zębów,
  • surowe produkty pochodzenia zwierzęcego oraz warzywa traktuj jako zakażone i nie dopuszczaj do zetknięcia ich z produktami gotowymi do spożycia,
  • wychodząc z toalety myj dokładnie ręce wodę z mydłem – pamiętaj o tym przed każdym przygotowaniem posiłku oraz przed jedzeniem,
  • dbaj o czystość urządzeń sanitarnych, a zwłaszcza toalet – często je dezynfekuj i czyść odpowiednimi środkami.

Pamiętaj:

 • nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
 • nie przejeżdżaj przez wały z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
 • nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału;
 • nie sadź drzew na wałach;
 • nie uszkadzaj umocnień;
 • nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, doków oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.