OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujących działki: 5/2, 53/10 i 53/11 z mapy 3 oraz 95/4, 95/5, 97/11, 97/12, 101/2, 103/5, 103/7, 103/9, 106/2, 109/2, 109/4, 112 i 135/2 z mapy 5, wszystkie obręb Krapkowice;
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki 495/4 z mapy 2, obręb Żywocice.”
 

DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE 357 + ZAŁĄCZNIK >> POBIERZ

ZARZĄDZENIE 358 + ZAŁĄCZNIK >> POBIERZ