OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach  internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, którym przyznano pierwszeństwo w ich nabyciu (obręb Krapkowice, działki nr 28 i  57, karta mapy 5)”

DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE 336 >> POBIERZ

ZARZĄDZENIE 337 >> POBIERZ