• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W służbie bezpieczeństwu

IMG_6367.jpeg

9 maja burmistrz Krapkowic, Andrzej Kasiura i Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, podinspektor Jarosław Żak podpisali porozumienie w sprawie zasad i form współpracy pomiędzy Strażą Miejską w Krapkowicach, a Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach.

Przedmiotem porozumienia są zasady współpracy na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Krapkowice. Współpraca podmiotów będzie polegała przede wszystkim na:

-  pełnieniu służby obchodowej dzielnicowego w jego rejonie służbowym z udziałem pracowników Straży Miejskiej z zadaniem rozwiązywania lokalnych problemów miejscowej ludności,

     -  pełnieniu wspólnej służby patrolowej policjanta (ów) i pracownika Straży Miejskiej,
     -  pełnieniu wcześniej zaplanowanej służby przez policjanta Ogniwa Ruchu Drogowego z pracownikiem Straży Miejskiej,

- realizowaniu wspólnych działań Policji i Straży Miejskiej podczas uroczystości państwowych i kościelnych oraz wydarzeń sportowych, kulturalno-rozrywkowych i innych we współpracy z organizatorami i ich służbą porządkową,

    - współpracy Policji i Straży Miejskiej z innymi służbami w przypadku konieczności podjęcia działań w sytuacjach katastrof naturalnych, awarii technicznych i innych lokalnych zagrożeń - w zakresie zabezpieczenia miejsc zdarzeń oraz ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia,

   -  wykorzystaniu technicznych możliwości systemu monitoringu miejskiego w Krapkowicach poprzez wizyjne ujawnianie przestępstw i wykroczeń, w tym również  w trakcie działań Straży Miejskiej i Policji poprzez bieżącą wymianę informacji z osobą obsługującą monitoring oraz prowadzenie wspólnych działań profilaktyczno-prewencyjnych wśród młodzieży szkolnej uczącej się w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Krapkowice.

IMG_6375.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).