OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej działkę 418/7 z mapy 8, obręb Krapkowice."

 pobierz treść zarządzenia >> kliknij tutaj