• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dnia 24 kwietnia 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków na przyznanie dotacji celowych do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

Burmistrz Krapkowic

    Ogłasza nabór wniosków

na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających
na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2017 roku na dotacje celowe wynosi 60 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2017r. do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej www.krapkowice.pl lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter, pokoje: 18, 16A i 16C).

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, II piętro, pokój 28). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wzór wniosku do pobrania: PDFwniosek_o_udzielenie_dotacji_2017.pdf

Poniżej aktualny Regulamin udzielania dotacji celowych:

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).