OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic ogłasza I  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki Nr 81/2 z mapy 3 o pow.  0,4788 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Limanowskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 49548, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną.

 

 

 


Burmistrz Krapkowic ogłasza I  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr: 76/1 z karty mapy 3, o pow. 0,1190 ha  i  76/3 z karty mapy 3, o pow. 3,6015 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Opolskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 50729. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku teren oznaczony jest symbolem – 11.UA,ZP(MS) i  przeznaczony pod zabudowę administracji lokalnej i usług administracyjnych, (biura, siedziby firm) z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zieleni skwerowej typu parkowego – zapis obejmuje obszar około 1/5 powierzchni działki od strony ul. Opolskiej. Pozostała część  stanowi teren oznaczony symbolem 10.P,S, który przeznacza się pod projektowaną zabudowę przemysłową, baz składowych, magazynów.
 

DO POBRANIA:

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA 76/1 >> KLIKNIJ TUTAJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKA 81/2 >> KLIKNIJ TUTAJ