Pożyczki do przydomowych oczyszczalni ścieków z WFOŚiGW w Opolu

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Mamy przyjemność poinformowania Państwa, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udziela preferencyjnych pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O pożyczki ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Minimalna wysokość pożyczki to 10 tys. zł. Przewidywany termin jej spłaty nie może być krótszy niż 18 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać określone wymagania. Szczegóły programu:  http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow-pozyczki-dla-osob-fizycznych

Poniżej pismo WFOŚiGW w Opolu informujące o pożyczkach: