• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Nabór do szkół.jpeg

 

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły


           Dzieci rozpoczynające edukację w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są do klas pierwszych w szkole, w obwodzie której zamieszkują.


Aby zapisać dziecko do szkoły zamieszkałe w obwodzie placówki rodzic lub prawny opiekun dziecka powinien wypełnić zgłoszenie, które należy dostarczyć do szkoły.  

 

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Na wniosek rodziców, do klas pierwszych szkół podstawowych mogą być również przyjmowane dzieci spoza obwodu szkoły.

 

Od 3 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 r. rodzice dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły w gminie Krapkowice.

12 maja 2017 r. o godzinie 12.00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 15 maja 2017 r. do 23 maja 2017 r. rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły składając pisemne oświadczenie.

25 maja 2017 r. o godzinie 12.00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.Rekrutacja dzieci do klas sportowych

 

            Nabór dzieci do klas sportowych odbywa się do 25 kwietnia 2017 r. 27 kwietnia 2017 r. przeprowadzone zostaną próby sprawności fizycznej kandydatów do klas sportowych. Do 28 maja 2017 r. do godziny 12.00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 12 maja 2017 r. o godzinie 12.00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 23 maja 2017 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy sportowej. 25 maja 2017 r. o godzinie 12.00 komisja rekrutacyjna poda listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas sportowych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 29 maja do 29 czerwca 2017 r.

 

 PDFUchwała w sprawie kryteriów naboru do klas pierwszych.pdf

PDFZarządzenie Burmistrza w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017 2018 do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).