• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o obowiązku dostosowania do dnia 30 czerwca 2017 r. znaków i sygnałów drogowych do obowiązujących przepisów

W związku z wejściem w dniu 7 września 2015 r. w życie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314) każdy organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi ma obowiązek dostosowania organizacji ruchu do dnia 30 czerwca 2017 r. tj.: Znaki i sygnały drogowe niespełniające warunków określonych w § 1 ww. rozporządzenia:

1) pkt 2 lit. d niniejszego rozporządzenia w zakresie pkt 5.2.4 i 5.2.9.3,

2) pkt 3 lit. a niniejszego rozporządzenia w zakresie pkt 3.3.5.2 i 3.3.5.3

powinny być zastąpione znakami i sygnałami drogowymi spełniającymi te warunki.

W związku z powyższym informujemy podmioty zarządzające ruchem na drogach wewnętrznych objętych strefą zamieszkania albo strefą ruchu (położonych m. in. na terenach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz różnych centrów handlowo-usługowych) o wyżej wymienionym obowiązku.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).