Najpiękniejszy przyszkolny ogród

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego: "Najpiękniejszy przyszkolny ogród". Celem konkursu jest propagowanie idei związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wspieranie uprawy rodzimych tradycyjnych roślin, szerzenie wiedzy przyrodniczej i „zakorzenianiem" tradycji wśród najmłodszych oraz zwrócenie uwagi na otaczającą przyrodę.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. 

Zadaniem konkursu jest pobudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zasobów przyrodniczych. Działania podejmowane w ramach realizacji celu konkursowego mają powodować wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=317

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych województwa opolskiego do udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 22 maja 2017 r.

garden-1186148_1920.jpeg