Krapkowice: walory przyrody i ochrona środowiska

Walory przyrody

 • Wyznacznikiem zasobów przyrodniczych gminy są jej elementy roślinne. Bogactwo szaty roślinnej posiada swój naturalny rodowód. Złożyło się na to położenie terenu w zróżnicowanych ekosystemach od wodnych, aż po ściśle lessowe. Na podstawie badań terenowych w gminie Krapkowice zarejestrowano 439 gatunków roślin. Wśród drzew najciekawsze objęto ochroną poprzez ustanowienie ich pomnikami przyrody, których w chwili obecnej gmina posiada 26 sztuk. Głównymi gatunkami poddanymi ochronie są: dęby szypułkowe, buki pospolite i lipa drobnolistna. Szczególną wartość przedstawiają parki zabytkowe w Rogowie Opolskim i Dąbrówce Górnej.

  Poza nimi na terenie gminy znajduje się również:
  • las komunalny pełniący funkcję parku miejskiego położony za stadionem Unii Krapkowice (pow. 18 ha);
  • park w mieście Krapkowice przy ul. Parkowej (pow. 1 ha);
  • las w dzielnicy Otmęt – tzw. Ptasi Gaj, przy ul.Jagiellońskiej (pow.19 ha).

Swoistą atrakcję przyrodniczą stanowi zespół zadrzewień przy ujęciu rzeki Osobłogi w Krapkowicach oraz roślinność bagienna w dolinie rzeki Odry na wysokości wsi Żużela oraz Ligoty Krapkowickiej. Warto również wspomnieć o parku o charakterze zabytkowym w Żużeli.

 Park w Rogowie OpolskimPark w Rogowie OpolskimRogów OpolskiSzata roślinna.jpeg
Szata roślinna.jpegSzata roślinna.jpegSzata roślinna.jpegSzata roślinna.jpeg
Szata roślinnaSzata roślinnaŚnieżyczka przebiśniegDziewięćsił bezłodygowy

 • Miłośnicy fauny mogą w Krapkowicach znaleźć między innymi Jelenia europejskiego, Sarnę leśna i Sarnę polną a także Dzika, Lisa, Zająca, Borsuka, Kunę leśną i domową, Tchórza, Łasicę, Wiewiórki, Piżmaka, Jeża, Kreta i Nornicę.

  Bocian BiałyBardzo interesująco przedstawia się lista ptaków występujący na terenie gminy Krapkowice. Są to: Łabędź niemy, Bocian biały, Bocian czarny, Kania rdzawa, Błotniak Łąkowy, Jastrząb, Krogulec, Myszołów, Pustułka, Kobuz, Kuropatwa, Bażant, Przepiórka, Kaczka wodna, Łyska, Kaczka krzyżówka, Sieweczka rzeczna, Czajka, Mewa śnieżka, Kukułka, Sowa płomykówka, Sowa pójdźka, Zimorodek, Remiz, Wilga, Gołąb siniak, Gołąb grzywacz, Jaskółka oknówka, Jaskółka dymówka, Dzięcioł Czarny, Dzięcioł duży, Dzięcioł zielony, Dzięcioł zielonosiwy, Dzięcioł kowalik, Sikora bogatka, Sikora uboga, Słowik, Skowronek, Szpak, Drozd śpiewak.

  W rzekach i stawach Ziemi Krapkowickiej najczęściej występują: Karp, Lin, Szczupak, Okoń, Sandacz, Leszcz, Płoć, Sum, Świnka, Miętus i Węgorz.
   

Ochrona środowiska

 • Stan jakości wód powierzchniowych na terenie gminy Krapkowice wyznacza monitoring i bieżąca obserwacja podstawowych rzek Osobłogi i Odry. Oczyszczalnia ścieków w Krapkowicach.jpegPrawidłowy rezultat utylizacji ścieków komunalnych możliwy jest do osiągnięcia dzięki mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków powstałej w latach 1992-1997 na terenie Zakładów Papierniczych S.A. w Krapkowicach. Zaprojektowana na oczyszczanie 21100 m3/dobę oczyszczalnia w roku 2001 przyjęła 1647211 m3 ścieków.

  Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej (obciążenie oczyszczalni ilością ścieków) w stosunku do zdolności projektowej 21100 m3/dobę wynosi około 21%, a w stosunku do części wyposażonej i uruchomionej około 42%. W procesie oczyszczania ścieków powstał osad wstępny i osad nadmierny, który po odwodnieniu i wapniowaniu osiągnął masę 6779 ton o przeciętnym uwodnieniu 69,9%. Osad odwodniony został w całości zagospodarowany tzn. przekazany zainteresowanym jednostkom do celów m.in. rolniczych. Sieć kolektorów sanitarnych realizowana do 2004 roku pozwoli na przyłączenie się niemal wszystkich mieszkańców i przedsiębiorstw do kanalizacji.
   
 • Ponieważ gmina Krapkowice znajduje się na terenie Opolskiego Obszaru Ekologicznego Zagrożenia, szczególnie ważnym jest funkcjonowanie na zasadach zgodnych z ochroną środowiska głównych zakładów przemysłowych. Na jakość lokalnego powietrza korzystnie wpłynęła inwestycja polegająca na likwidacji małych kotłowni pracujących dotychczas na niskiej jakości urządzeniach grzewczych produkujących stosunkowo duże ilości spalin i korzystających z opału o różnej zawartości siarki. Na poprawiającą się sytuację ochrony powietrza wpływ ma coraz większy dostęp do alternatywnych źródeł energii w postaci gazu, oleju opałowego czy z wykorzystaniem energii słonecznej.

  Elektrownia_wodna_w_Krapkowicach.jpegPod koniec października 2007 roku odbyło się oficjalne przekazanie do eksploatacji Elektrowni Wodnej w Krapkowicach. Budowa krapkowickiej elektrowni wodnej trwała 2 lata. To już trzecia elektrownia wodna w górnym biegu Odry. Do istniejących jazów w Januszkowicach i Krępnej dołączył najnowszy, pod Krapkowicami. Inwestorzy wybrali to miejsce nieprzypadkowo: od kilkudziesięciu lat istniał tam jaz, którego zadaniem było utrzymanie właściwego stanu wody na Odrze. Elektrownia Wodna w Krapkowicach pozwoli na wykorzystanie energii wodnej rzeki, a jednocześnie stanie się źródłem tzw. czystej energii. Nowo otwarta elektrownia wodna "Krapkowice" na pewno nie będzie miała problemów ze zbytem swojego prądu. Wystarczy jej na zasilenie 10-ciu tysięcy żarówek. 

   

Zobacz:

 


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

DO POBRANIA:

 •  informacja dla przedsiębiorców - wpis do rejestru >> pobierz
 • oświadczenie >> pobierz
 • wniosek o wpis do rejestru >> pobierz
 • wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne >> pobierz
 • wykaz punktów zbiórki odpadów komunalnych >> pobierz