OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 zawartych w Programie Współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

WIĘCEJ INFORMACJI >> PRZEJDŹ DO BIP