• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w zakresie wycinki drzew i krzewów

Od 1 stycznia 2017 r. została w znaczącym stopniu znowelizowana ustawa o ochronie przyrody. Ustawę w powyższej sprawie przyjął na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. – Sejm RP.

Zmiany wprowadzone nowelizacją dotychczasowej ustawy o ochronie przyrody z 2014 r. mają między innymi za zadanie ułatwić likwidację istniejących drzew i krzewów.

Do najważniejszych zmian jakie ustawodawca wprowadził w przepisach ustawy o ochronie przyrody  jest zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia od Burmistrza (Wójta), na wycinkę:

- krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,

- drzew których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (należy przy tym pamiętać, że działalność rolnicza także jest uznawana za działalność gospodarczą),

Bez znaczących zmian pozostają obowiązujące dotychczas zasady związane z usuwaniem drzew i krzewów, a także obowiązek opłatowy i system kar za wycięcie drzew bez zezwolenia lub za ich zniszczenie.

W ślad za zmianą przepisów Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podaje do wiadomości poniższą informację.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).