OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:
• nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący część działki 1126 z mapy 13, obręb Krapkowice,
• nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący działkę 179/5 z mapy 5, obręb Krapkowice,
• nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący działkę 76/3 z mapy 3 oraz działkę 134/9 z mapy 5, obręb Krapkowice.
[24-11-2011]

DO POBRANIA:

Zarządzenie 171/2011 >> pobierz
Wykaz do zarządzenia 171 >> pobierz

Zarządzenie 172/2011 >> pobierz
Wykaz do zarządzenia 172 >> pobierz

Zarządzenie 174/2011 >> pobierz
Wykaz do zarządzenia 174 >> pobierz