Walka ze smogiem

Gmina Krapkowice podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach którego realizowany jest „Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu”. Współpraca obejmować będzie informowanie mieszkańców gminy Krapkowice o możliwości uzyskania dofinansowania w formie pożyczki, udostępnianie wzorów druków, udzielanie wyjaśnień oraz przekazywanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Oferta WFOŚiGW skierowana jest do osób fizycznych, które chcą wymienić swój stary kocioł (o niskiej sprawności energetycznej, opalany paliwem stałym) na nowy – ekologiczny (V najwyższej klasy), zainstalować solary lub pompy ciepła, a także przeprowadzić termoizolację budynków jednorodzinnych. Program pożyczek ruszył w październiku zeszłego roku. Szczegóły programu dostępne są na naszej stornie internetowej w zakładce Ochrona środowiska -> Czyste powietrze -> Programy i pożyczki WFOŚiGW w Opolu -> Pożyczki dla osób fizycznych.

Jednocześnie przypominamy, że wiosną ogłoszony zostanie nabór wniosków na przyznanie dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na wymianę węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. O szczegółach będziemy informowali Państwa na bieżąco.