• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rodzice powracający na rynek pracy mają szansę na tańszy żłobek dla dziecka

Rodzice powracający na rynek pracy mają szansę
na tańszy żłobek dla dziecka

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczyna realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. Pomoc skierowana jest do grupy docelowej będzie polegała
na zaproponowaniu rodzicom najdogodniejszej formy opieki, tj. żłobek lub klub dziecięcy. W celu opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu opłacać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym. Z pomocy będą mogli skorzystać rodzice/opiekunowie prawni, którym
w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony oraz pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.
W ramach współpracy możliwe będzie finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem za okres 12 miesięcy.

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem tel.: 77 44 17 052 lub 77 44 17 471.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).