Wyrzucone odpady komunalne

47.jpeg

W dniu 28.12.2016 r. Straż Miejska po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie wyrzuconych odpadów komunalnych na polu w Dąbrówce Górnej w Listopadzie 2016 roku. Ustalono sprawcę wykroczenia przeciwko, któremu skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich II Wydział Karny z art. 154§2 Kodeksu Wykroczeń.